Dùng thẻ liền tay, hoàn ngay tiền thưởng

- Tên chương trình: "Dùng thẻ liền tay, hoàn ngay tiền thưởng".

- Thời gian: từ 15/12/2018 đến hết ngày 15/03/2019

- Loại thẻ áp dụng: thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế mang hương hiệu JCB, Visa, MasterCard của Eximbank.

- Đối tượng được hưởng khuyến mại:
   + Khách hàng đăng ký sử dụng combo "Năng động", combo "Sành điệu" đồng thời phát hành mới thẻ ghi nợ quốc tế hoặc thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu JCB, Visa, MasterCard của Eximbank tương ứng với từng loại combo.
   + Khách hàng đang sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế hoặc thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu JCB, Visa, MasterCard của Eximbank còn hiệu lực đến thời điểm kết thúc chương trình và đăng ký sử dụng combo "Năng động" hoặc combo "Sành điệu" tương ứng với loại thẻ đang sử dụng.

- Nội dung:
   + Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ phát hành mới kèm theo đăng ký sử dụng combo "Năng động", combo "Sành điệu".
   + Hoàn 10% doanh số, tối đa 50.000 đồng cho thẻ chính có doanh số thanh toán từ 300.000 đồng sớm trong thời gian khuyến mại.
   - Tổng giải thưởng hoàn tiền: 375 triệuđồng (tương đương 7.500 thẻ), trong đó:
   + Thẻ ghi nợ quốc tế: 250 triệu đồng (tương đương 5.000 thẻ).
   + Thẻ tín dụng quốc tế: 125 triệu đồng (tương đương 2.500 thẻ).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ:
   + Dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1199
   + Email: contact@eximbank.com.vn