Dùng thẻ Visa Platinum nhận ngay quà tặng

Thời gian khuyến mại: 15/10/2018 đến 10/01/2019.
Loại thẻ áp dụng: thẻ Eximbank Visa Platinum phát hành mới; thẻ Eximbank Visa Platinum phát hành trước ngày 15/07/2018 và từ ngày 15/07/2018 – 14/10/2018 (thẻ hiện hữu) không phát sinh giao dịch thanh toán và rút tiền. Chương trình không áp dụng cho thẻ Eximbank Visa Platinum Cash Back và chủ thẻ là CBNV Eximbank.
Giải thưởng chương trình:

Stt

Loại thẻ áp dụng

Điều kiện

Giá trị giải thưởng

Tổng giá trị
giải thưởng

1Thẻ mới- Thẻ chính và thẻ phụ có doanh số thanh toán từ 1.000.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.Hoàn tiền 10% doanh số thanh toán, tối đa 1.200.000 đồng.180 triệu đồng
2Thẻ hiện hữu- Thẻ chính và thẻ phụ có doanh số thanh toán từ 1.000.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.Hoàn tiền 5% doanh số thanh toán, tối đa 500.000 đồng.250 triệu đồng
Lưu ý:
  • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do giải thưởng/ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với giải thưởng/ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
  • Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) nhưng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng trong suốt chương trình khuyến mại, ưu tiên trao thưởng cho thẻ đạt giải thưởng cao hơn.
  • Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình..
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ: