Eximbank đẩy mạnh "Chuyển sang tiền VNĐ, nhận nhiều ưu đãi", với Lãi suất thưởng cao lên đến 0,6%/năm, cho KH bán USD, Vàng gửi lại VNĐ (ngừng triển khai từ 15/02/2019)

Từ ngày 04/01/2016, Eximbank đẩy mạnh chương trình "CHUYỂN sang tiền VNĐ, nhận nhiều ƯU ĐÃI" dành riêng cho khách hàng có nhu cầu bán USD hoặc vàng giữ hộ đang nắm giữ, bán lại cho Eximbank để gửi lại tiền VNĐ tại Eximbank.

Kỳ hạn gửi VNĐ

Lãi suất thưởng VNĐ

Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng

+0,2%/năm,
tối đa Lãi suất nhận 5,5%/năm

Từ 6 tháng đến dưới 24 tháng

+0,3%/năm

24  tháng

+0,5%/năm

Từ 36  tháng trở lên

+0,6%/năm

Ngoài ra, khách hàng vẫn được nhận đầy đủ các ưu đãi, khuyến mãi theo sản phẩm, chương trình khuyến mãi VNĐ khách hàng chọn gửi lại.
Chi tiết thể lệ chương trình
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ: