Eximbank cuồng nhiệt cùng U23 Việt Nam

Lì xì ngay cho khách hàng mua bán vàng tại Eximbank.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018.
  • Khách hàng mang tên Hải, Dũng, Trường giao dịch mua bán vàng miếng SJC từ 23 chỉ trở lên trên toàn hệ thống Eximbank.
  • Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Chi nhánh/PGD gần nhất.