Giảm 1.000.000 đồng khi mua sắm tại Nguyễn Kim

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: