Giảm 10% cho chủ thẻ tín dụng Eximbank-Visa khi thanh toán tại Lazada

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
E-Mail: contact@eximbank.com.vn