Giảm 10% giá vé khi thanh toán trực tuyến tại Vietnamairline

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: