Giảm 20% dành riêng cho chủ thẻ Eximbank tại Nhà Hàng CÔTE D’AZUR

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank