Giảm 20% vào thứ 03 và thứ 5 hàng tuần dành cho chủ thẻ Eximbank-JCB tại Hệ thống Tous les Jours

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank