Giảm 50% vé đi Cambodia cùng thẻ Eximbank-MasterCard khi thanh toán hóa đơn qua Payoo

Thể lệ chi tiết chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
E-Mail: contact@eximbank.com.vn