Giảm thêm 20% khi mua sách tại www.Fahasa.com khi thanh toán thông qua hệ thống 123pay dành riêng cho thẻ Eximbank-MasterCard

Nội dung:
  • Giảm giá 20% khi mua sách bằng thẻ Eximbank-MasterCard tại trang web của nhà sách Fahasa www.Fahasa.com.
  • Thời gian: 20/10/2016-11/11/2016 hoặc đến khi ngân sách của chương trình được xác định đã trao hết (tùy thời điểm nào đến trước).
Điều kiện:
  • Áp dụng cho các thanh toán qua cổng thanh toán 123Pay.
  • Giá trị giảm giá tối đa là 500.000 đồng.
  • Mỗi chủ thẻ Eximbank-MasterCard được giảm giá tối đa 03 lần.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: