Giảm thêm đến 1.000.000 đồng khi mua hàng tại Nguyễn Kim dành riêng cho thẻ Eximbank-MasterCard

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: