Gió biển gọi mời, thêm phút thảnh thơi cùng thẻ Eximbank Visa Platinum

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank