Kết quả trúng thưởng chương trình khuyến mại "Thanh toán Samsung Pay, nhận ngay tiền thưởng

Chúc mừng chủ thẻ trúng thưởng chương trình "Thanh toán Samsung Pay, nhận ngay tiền thưởng"
Thời gian: Từ ngày 10/01/2019-10/04/2019
- Danh sách chủ thẻ V-TOP được hoàn tiền, vui lòng xem tại đây
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: