Kết quả trúng thưởng tháng 07/2017 chương trình "Mở thẻ Eximbank One World MasterCard, nhận ngay quà tặng" từ ngày 01/05/2017 đến 30/07/2017

TT

Tên CN

Tên chủ thẻ

Trúng thưởng vali

Trúng thưởng dặm bay

1

1402

EIB QUAN 4

PHAM NGUYEN THE PHONG

1

2,000

2

1403

EIB QUAN 7

MA THANH DANH

1

2,000

3

1500

EIB TAY DO

TRAN VAN SON

1

2,000

4

1706

EIB PGD NGUYEN THAI HOC

DANG THI MINH PHUONG

1

2,000

5

2000

EIB HO CHI MINH

VUONG HOANG PHUC

1

2,000

6

2000

NGUYEN QUANG THONG

1

2,000

7

2000

HOANG TUAN KHAI

1

2,000

8

2000

KOJI TAKEMURA

1

2,000

9

2000

NGUYEN HIEU

1

2,000

10

2000

HO THIEN NGA

1

2,000

11

2000

VO NGUYEN MINH TUYEN

1

2,000

12

2000

LE THI MINH XUAN

1

2,000

13

2000

DO THU NAM BINH

1

2,000

14

2110

EIB PGD TAO DAN

TRAN LE NGUYEN

1

2,000

15

2110

VUONG NGOC XIEM

1

2,000

TỔNG

15

30,000

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank