Kết quả trúng thưởng tháng 7/2016 chương trình "Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

1/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tháng:

Stt

Tháng

Chi nhánh/Phòng Giao dịch mở thẻ

Họ tên chủ thẻ

1

07/2016

Chi nhánh Cầu Giấy

VU CAO THANG

2/ Danh sách chủ thẻ trúng thưởng giải thưởng tuần:

Stt

Tuần

Chi nhánh/Phòng Giao dịch mở thẻ

Họ tên chủ thẻ

1

Tuần 1 (27/06-03/07/2016)

Chi nhánh TP.HCM

TRAN VY NHA KHANH

2

Tuần 2 (04-10/07/2016)

Chi nhánh Cầu Giấy

VU CAO THANG

3

Tuần 3 (11-17/07/2016)

Chi nhánh TP.HCM

TRAN VY NHA KHANH

4

Tuần 4 (18-24/07/2016)

PGD Tao Đàn

LE CONG SON

5

Tuần 5 (25-31/07/2016)

Chi nhánh TP.HCM

TRAN VY NHA KHANH