Mùa Mua Sắm 2017 Cùng Thẻ Tín Dụng Quốc Tế Eximbank

Thể lệ chương trình: tại đây
Danh sách sản phẩm áp dụng: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank

Nguyễn Kim

  • Call Center: 19001267