Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam dành cho chủ thẻ Eximbank


Địa chỉ áp dụng chương trình khuyến mãi: https://bit.ly/34tkEQe
Thể lệ chương trình:
-    Thời gian: 14/11/2020 đến 21/11/2020
-    Nhập code: EXIMBANK50
-    Loại thẻ áp dụng: Tất cả chủ thẻ Eximbank
-    Điều kiện chương trình:
Giảm 50.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn tối thiểu 200.000 VNĐ