Ngày không tiền mặt cùng thẻ ghi nợ nội địa

1. Tên chương trình: "Ngày không tiền mặt cùng thẻ ghi nợ nội địa"
2. Thời gian khuyến mại: từ 16/06/2019 đến 30/06/2019.
3. Loại thẻ áp dụng: thẻ ghi nợ nội địa của các Ngân hàng tại Việt Nam phát hành bao gồm thẻ ghi nợ nội địa Eximbank (có số thẻ bắt đầu bằng 9704).
4. Nội dung và giải thưởng chương trình:

Giải thưởng

Điều kiện

Số lượng giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng

Voucher du lịch

Tặng 01 voucher du lịch trị giá 25 triệu đồng cho chủ thẻ ghi nợ nội địa của các Ngân hàng tham gia Chương trình và có tổng giá trị thanh toán bằng 01 (một) số thẻ ghi nợ nội địa thành công trên POS cao nhất trong thời gian áp dụng Chương trình

20 giải.

500 triệu đ

Lưu ý:
- Mỗi chủ thẻ (ứng với mỗi số thẻ ghi nợ nội địa) chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng.
- Đối với các chủ thẻ có tổng giá trị thanh toán cao bằng nhau, Chương trình sẽ ưu tiên tặng thưởng cho khách hàng đạt giá trị thanh toán giao dịch cao sớm hơn.

5. Cách thức tổ chức và trao giải:
- NAPAS tổng hợp dữ liệu khách hàng hợp lệ do các ngân hàng gửi về, lựa chọn và trao giải cho 20 khách hàng có tổng giá trị giao dịch thanh toán cao nhất trong số các khách hàng do các Ngân hàng tham gia Chương trình gửi về.
- NAPAS tổ chức trao giải cho khách hàng trúng thưởng có sự tham gia và chứng kiến của đại diện các ngân hàng có khách hàng trúng thưởng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
  + Dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1199
  + Email: contact@eximbank.com.vn