Nhận quà tặng hấp dẫn cùng thẻ Eximbank-Violet

Thời gian: từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 14/8/2016.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank-Violet..
Nội dung ưu đãi:
Giải thưởng dành cho thẻ phát hành mới:
  • Miễn phí thường niên: Miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ tín dụng Eximbank-Violet (thẻ chính, thẻ phụ) được phát hành mới trong thời gian khuyến mại.
  • Tặng voucher THE FACESHOP, tiền thưởng:
    • Tặng voucher THE FACESHOP trị giá 100.000 đồng cho khách hàng đăng ký phát hành mới thẻ Eximbank-Violet (thẻ chính, thẻ phụ).
    • Tặng 03 voucher THE FACESHOP (100.000 đồng/voucher) hoặc tiền thưởng 300.000 đồng chuyển vào tài khoản thẻ khi thẻ Eximbank-Violet (thẻ chính, thẻ phụ) có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụtừ 1 triệu đồng trở lên trong thời gian khuyến mại.
Giải thưởng dành thẻ Eximbank-Violet hiện hữu:
  • Tặng tiền thưởng 300.000 đồng chuyển vào tài khoản thẻ khi thẻ Eximbank-Violet (thẻ chính, thẻ phụ) có doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ từ 1 triệu đồng trở lên trong thời gian khuyến mại.
Thể lệ chương trình
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thêm tại đây hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: