Nhận voucher 100.000 đồng khi thanh toán 1.800.000 đồng cho chủ thẻ Eximbank-JCB tại Big C

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
E-Mail: contact@eximbank.com.vn