Phát hành thẻ ngay, quà tặng trao tay

Tên chương trình: "Phát hành thẻ ngay, quà tặng trao tay".
Thời gian: từ ngày 20/05/2016 đến hết ngày 17/08/2016.
Nội dung:
  • Khu vực TP.HCM:
    • Tặng 02 voucher Galaxy đổi vé xem phim 2D tại Galaxy Cinema cho khách hàng phát hành thẻ mới. Số lượng voucher thưởng tối đa: 1.000 voucher.
    • Tặng 04 voucher Galaxy (trị giá 300.000 đồng, 75.000 đồng/voucher) cho khách hàng có 01 giao dịch thanh toán từ 1.000.000 đồng trở lên. Số lượng voucher thưởng tối đa: 1.800 voucher.
  • Khu vực khác:
    • Tặng 100.000 đồng cho khách hàng phát hành thẻ mới. Tổng tiền thưởng tối đa: 50 triệu đồng.
    • Tặng 300.000 đồng cho khách hàng có 01 giao dịch thanh toán từ 1.000.000 đồng trở lên. Tổng tiền thưởng tối đa: 60 triệu đồng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thêm tại đây hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:

Điện thoại: 1800 1199.
Email: contact@eximbank.com.vn.