Phiên bản mới, trải nghiệm mới tại Vietnam Airlines

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank