Tặng 1.500 dặm thưởng chương trình Bông Sen Vàng cho chủ thẻ Eximbank đăng ký mới hội viên Bông Sen Vàng của Vietnamairlines

1. Mục đích: Khuyến khích chủ thẻ Eximbank gia nhập chương trình Bông Sen Vàng lần đầu tiên.
2. Thời gian áp dụng: Từ 1/6/2017 đến hết 31/12/2017.
3. Ưu đãi: Tặng ngay 1.500 dặm thưởng khi đăng ký gia nhập chương trình thành công.
4. Điều kiện:
  • Một hội viên mới gia nhập chỉ được cộng dặm một lần vào tài khoản;
  • Dặm thưởng không có giá trị để xét hạng.
5. Cách thức:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank