Tặng 50% giá trị thẻ nạp Vinaphone dành cho chủ thẻ Eximbank

Chương trình áp dụng cho các giao dịch nạp tiền trực tuyến (Topup) qua một hoặc nhiều trong số các kênh giao dịch của các ngân hàng đã kết nối dịch vụ Topup với Napas cụ thể gồm: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ATM, POS, Quầy.

Nhà mạng

VINAPHONE

Thời gian Khuyến mãi

Từ 00h00 đến 24h00 ngày 08/03/2017

Đối tượng và phạm vi đối tượng hưởng khuyến mãi

Thuê bao trả trước là khách hàng thông thường nạp thẻ (bao gồm cả TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM).

Nội dung khuyến mãi

1. Tặng 50% giá trị nạp, trong đó:

     + 25% giá trị được tặng cộng vào TK KM (gọi/sms liên mạng)

     + 25% giá trị còn lại được tặng cộng vào TK KM2 (gọi/sms nội mạng VinaPhone và cố định VNPT).

2. Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho thuê bao VinaCard, Vina365

Lưu ý

Đối với các thuê bao đang được hưởng KM nạp thẻ của các chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng sẽ được hưởng KM như sau:

     + Nạp đủ số lượng thẻ được KM của các chương trình KM trước: tiếp tục được hưởng KM của ngày Vàng.

     + Chưa nạp hoặc chưa nạp đủ số lượng thẻ được KM của chương trình KM trước, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: sẽ được hưởng KM của chương trình có giá trị KM lớn hơn. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp của chương trình KM trước.

Thông tin chi tiết

http://vinaphone.com.vn/

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank