Tết Vui Rộn Ràng Muôn Vàng Ưu Đãi cùng thẻ quốc tế Eximbank-MasterCard

Thể lệ chương trình: tại đây
Danh sách sản phẩm áp dụng: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank

Nguyễn Kim

  • Call Center: 19001267