Thanh toán chạm bằng Eximbank Visa, nhận ngay tem thưởng – tăng tốc đổi quà tại Co.opmart – Co.opxtra

Thể lệ:
Chủ thẻ Visa đã đăng ký chương trình thành viên của Saigon Co.op thực hiện giao dịch thanh toán Chạm (contactless) để mua hàng với số tiền tối thiểu 200.000 đồng tại bất kỳ các siêu thị Co.opmart và các đại siêu thị Co.opXtra trong thời gian khuyến mãi sẽ nhận thêm được một (01) tem thưởng cho mỗi giá trị giao dịch 200.000 đồng để đổi bộ nồi nhà bếp Fontignac của Pháp
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank