Thanh toán online bằng thẻ Eximbank MasterCard giảm đến 2.000.000đ

Tên chương trình: "Thanh toán online bằng thẻ Eximbank MasterCard giảm đến 2.000.000đ"
Thời gian chương trình: 9:00 11/11 - 23:59 30/11 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình tùy thời điểm nào đến trước.
Thời gian nhận hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ khi thanh toán thành công.
Chi tiết chương trình:
 • Nội dung:
  • Iphone 7 32GB - Iphone 7 128GB - Iphone 7 256GB - Iphone 7 plus 32GB giảm: 500.000đ, tổng 200 suất.
  • Iphone 7 plus 128GB - Iphone 7 plus 256GB - Iphone 8 64GB - Iphone 8 256GB - iPhone 8 Plus 256GB - iPhone 8 Plus 64GB: giảm: 1.000.000đ, tổng 150 suất.
  • Samsung Galaxy S8 Plus: giảm 2.000.000đ, tổng 200 suất.
 • Quy định chung:
 • Cần thêm thông tin Quý khách vui lòng liên hệ:
  • Eximbank: số điện thoại hotline: 18001199
  • E-mail: contact@eximbank.com.vn.