Thanh toán thẻ Young nhận ngay tiền thưởng

Thời gian: từ nay đến hết ngày 30/12/2018.
Loại thẻ áp dụng: thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng quốc tế Eximbank JCB Young phát hành mới.
Giải thưởng chương trình:
  • Giải thưởng miễn phí thường niên: miễn phí thường niên năm đầu tiên cho thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Eximbank JCB Young (gồm thẻ chính, phụ) phát hành mới trong thời gian khuyến mại.
  • Giải thưởng hoàn tiền:

Stt

Loại thẻ áp dụng

Điều kiện

Giá trị giải thưởng

Tổng giá trị
giải thưởng

1Thẻ ghi nợ- Thẻ chính và thẻ phụ có giao dịch thanh toán từ 100.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.Hoàn tiền 5% giá trị giao dịch, tối đa 80.000 đồng.64 triệu đồng
2Thẻ tín dụng- Thẻ chính và thẻ phụ có giao dịch thanh toán từ 100.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ có giao dịch sớm hơn trong thời gian khuyến mại.Hoàn tiền 10% giá trị giao dịch, tối đa 150.000 đồng.60 triệu đồng
Lưu ý:
  • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do giải thưởng/ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với giải thưởng/ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng..
  • Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) nhưng chỉ được nhận tối đa 1 giải thưởng trong suốt chương trình khuyến mại, ưu tiên trao thưởng cho thẻ đạt giải thưởng cao hơn..
  • Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình..
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: