Thanh toán với thẻ Eximbank Visa tại FPT SHOP. Cơ hội đi Nga xem FIFA World Cup

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank