Thỏa sức vui hè cùng thẻ tín dụng Eximbank

- Tên chương trình: "Thỏa sức vui hè cùng thẻ tín dụng Eximbank"
- Thời gian khuyến mại: 15/05/2019 đến 15/08/2019.
- Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard và JCB của Eximbank.
- Đối tượng áp dụng: chủ thẻ chính mới, chủ thẻ chính gia hạn và chủ thẻ chính hiện hữu. Chương trình không áp dụng cho chủ thẻ Jetstar – Eximbank JCB và chủ thẻ là CBNV Eximbank..
- Giải thưởng chương trình:

  Giải thưởng hoàn tiền

Stt

Loại thẻ áp dụng

Điều kiện xét trao thưởng

Giá trị giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng

1

Thẻ gia hạn

Thẻ chính có phát sinh giao dịch thanh toán từ 2.000.000 đồng, giải thưởng ưu tiên trao cho thẻ giao dịch sớm hơn.

Hoàn 25% doanh số, tối đa 1.000.000 đồng.

210 triệu đồng

2

Thẻ mới

Hoàn 20% doanh số, tối đa 1.000.000 đồng.

300 triệu đồng

3

Thẻ hiện hữu

Hoàn 10% doanh số, tối đa 1.000.000 đồng.

300 triệu đồng

 

  Phân bổ giải thưởng

Stt

Loại thẻ áp dụng

Đợt

Tổng giá trị giải thưởng/Đợt

1

Thẻ gia hạn

Đợt 1: từ 15/05-14/06/2019
Đợt 2: từ 15/06-14/07/2019
Đợt 3: từ 15/07-15/08/2019

70 triệu đồng/đợt, giải thưởng ưu tiên cho thẻ giao dịch sớm hơn trong mỗi đợt.

2

Thẻ mới

100 triệu đồng/đợt, giải thưởng ưu tiên cho thẻ giao dịch sớm hơn trong mỗi đợt.

3

Thẻ hiện hữu

Lưu ý:
- Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do giải thưởng/ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với giải thưởng/ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
- Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ chính nhưng chỉ được nhận tối đa 3 giải thưởng mỗi đợt (1 giải thẻ gia hạn, 1 giải thẻ mới và 1 giải thẻ hiện hữu), ưu tiên trao thưởng cho thẻ đạt giải thưởng cao hơn.
- Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ:
+ Dịch vụ khách hàng 24/7: 1800 1199
+ Email: contact@eximbank.com.vn