Ưu đãi 10% cho chủ thẻ Eximbank khi đến nhà hàng Bak Kut Teh


Thời gian: Từ nay đến 01/12/2020
Địa chỉ áp dụng chương trình:
                    

TÊN
                                                                      ĐỊA CHỈ ÁP DỤNG
Nhà hàng Founder Bak Kut Teh117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, HCM
Nhà hàng Founder Bak Kut Teh119 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM

Loại thẻ áp dụng: Tất cả chủ thẻ của Eximbank.
Điều kiện chương trình:
 + Giảm 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ của Eximbank.