Ưu đãi 10% dành cho chủ thẻ Eximbank-Visa tại hệ thống Viễn Thông A

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: