Ưu đãi 10% tại dịch vụ căn hộ cao cấp CITY HOUSE dành cho chủ thẻ Eximbank

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank Call Center: 1800 1199.
Email: contact@eximbank.com.vn.