Ưu đãi 15% dành cho chủ thẻ Eximbank khi mua sắm tại Hệ Thống Giày SABLANCA từ 20/12/2016 – 26/12/2016

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank