Ưu đãi 160.000đ cho 2 chuyến GrabCar dành riêng cho chủ thẻ Eximbank

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank