Ưu đãi 500.000 đồng – Cơ hội tham dự Vòng chung kết thế giới tại Cascais Bồ Đào Nha

Tên chương trình: Ưu đãi 500.000 đồng – Cơ hội tham dự Vòng chung kết thế giới tại Cascais Bồ Đào Nha
Thời gian ưu đãi: từ ngày 23/05/2018 đến ngày 30/05/2018
Đối tượng hưởng khuyến mại: Tất cả các chủ thẻ Eximbank
Nội dung chương trình: Giảm giá 500.000 đồng trên tổng giá trị hóa đơn thanh toán
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: