Ưu đãi đặc biệt dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank khi sử dụng dịch vụ tại Rex Hotel

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank