Ưu đãi dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank-MasterCard tại Nguyễn Kim

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank