Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank tại Nguyễn Kim

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank