Ưu đãi dành cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ Grab bằng thẻ Eximbank-MasterCard

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank