Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-MasterCard tại Hệ Thống CGV Cinemas

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank