Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ Eximbank MasterCard tại Nguyễn Kim

Thể lệ chương trình: tại đây

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank