Ưu đãi giảm 10% dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank-JCB tại các nhà hàng hàng nhật tại Saigon Center

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Eximbank