Ưu đãi giảm 15% cho tất cả chủ thẻ Eximbank khi đến với JinJoo

1. Thể lệ chương trình
Thời gian: Từ 21/08/2019 đến 21/02/2020
Loại thẻ áp dụng : Tất cả chủ thẻ Eximbank

Điều kiện chương trình:

- Ưu đãi giảm 15% cho chủ thẻ của tất cả các loại thẻ Eximbank khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Jinjoo, thanh toán qua website bán hàng online của công ty, không giới hạn số lượng sản phẩm