Ưu đãi lên đến 10% cho chủ thẻ Eximbank khi đến thưởng thức Mì Quảng Bà Mua


Thể lệ: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:Eximbank