Ưu đãi lên đến 30% cho chủ thẻ Eximbank khi đến nhà hàng chay Bà Xã


Thời gian: Từ nay đến 15/11/2020 

Địa chỉ áp dụng chương trình: 

 

Loại thẻ áp dụng: Tất cả chủ thẻ của Eximbank. 

Điều kiện chương trình: 

+ Giảm 10% cho ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng 

+ Giảm 20% cho tất cả chủ thẻ 

+ Giảm 25% cho nhóm 5 người trở lên 

+ Giảm 30% chủ nhật hàng tuần.