Ưu đãi mua sắm trực tuyến Online Friday 2016 dành cho chủ thẻ ghi nợ nội địa Eximbank

Thể lệ chương trình: tại đây
Danh sách các website áp dụng: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: