Ưu đãi ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10 cùng thẻ Eximbank-Violet

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: