Ưu đãi thời trang hàng hiệu DAFC dành riêng cho chủ thẻ Visa Platinum

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
E-Mail: contact@eximbank.com.vn